Vad tycker våra kunder och deltagare?

Pilou är ett värdebaserat företag. Vi strävar efter att de insatser vi gör ger avtryck och gör skillnad i vardagsarbetet. Feedback och återkoppling betyder mycket för oss. Här finner du citat samt några korta filmer med reflektioner från kursdeltagare om hur de avser att utbildningar och insatser ger effekt i deras vardag.


Reflektioner i form av kort filmer, från Grundläggande ledarutbildning i Svedala, 2019
 

             

              


Reflektioner från processledarutbildningen 1.0
Processledarutbildningen är inte en utbildning där man stoppat in en massa teorier utan en faktisk resa. Jag känner att det har skett en förändring inom mig!

Tack för ett mycket professionellt ledarskap! Ni har förmågan att nå fram, entusiasmera och strukturera för att nå kursens mål. En av de bästa kurser/utbildningar jag haft förmånen att delta i.

Ni har varit en stor inspiration. Både med er kunskap, entusiasm och positiva utstrålning. Jag har kommit till varje kurstillfälle med glädje och förväntan och lämnat den med inspiration och lust att ”sätta igång".


Bästa utbildningen sedan lärarutbildningen! Metoderna och vad som påverkar dem som leder utvecklingsprocesser.

Jag har lärt mig att titta på min egen ledarroll genom processledarutbildningen. Utbildningen är väldigt användbar och jag har fått inblick i hur jag fungerar som ledare och varför jag gör som jag gör.

Jag har lärt mig att använda olika samtalsmodeller. Att leda processer kräver struktur och det tar tid att ändra på saker då det redan befintliga tankemodeller ofta är djupt rotade. Under utbildningen har jag fått pröva och träna olika samtalsmodeller som lärande samtal, kollegahandledning med reflekterande team, äga sin tid och att ge och få feedback. Olika samtal för olika tillfällen som är så otroligt viktiga för att skapa utveckling.

Reflektioner och citat från utbildningen i Kollegialt lärande.
Kursen har gett mig påfyllning i mitt eget lärande. Jag har lärt mig att det är viktigt att inte ramla in i "det gör jag redan" utan vara öppen för andra och nya tankesätt. Lathunden för lärande samtal har vi provat i mitt arbetslag. det är en tydlig struktur som ger varje individ, tid att tänka, prata och bli lyssnad på utan att bli avbruten. Denna struktur är något vi i vårt arbetslag behöver arbeta med. Det är så lätt att det är några som avbryter och tar över samtalen.

Under senaste åren har det inom det pedagogiska forskningsområdet talats mycket om höga och positiva förväntningar och dess effekt. Denna effekt fick realiseras i denna kurs. Jag hade genom kollegor som redan gått utbildningen fått höra många positiva ord och såg verkligen fram emot att ta del av innehållet. Förväntningarna var höga och införlivades verkligen!

Efter många år i högskolans värld där stoff och innehåll delats sönder i mindre beståndsdelar för att speglas i ett metakognitivt perspektiv kändes den här utbildningen befriande konkret. En behaglig balans mellan teori och praktik. Att utbildningen vilar på den senaste pedagogiska forskningen har gett den tyngd och trovärdighet samtidigt som fokus har legat på praktiska övningar.

 

Reflektioner och citat från fördjupad processledarutbildning, PLU 2.0
Genom kursen har min framtida roll som samtalsledare utvecklats. Varje liten detalj har påverkat mig till en bättre processledare. Att aktivt lyssna och att ibland låta tystnaden vara några sekunder längre i samtalet, tar jag särskilt med mig.

Jag har fått många aha-upplevelser under denna tiden, lärt mig oerhört mycket om mig själv, hur jag tänker och fungerar i vissa sammanhang och hur jag kan dra nytta av mina styrkor men också medveten om mina svagheter - där jag behöver lägga mer krut och fokus på att utvecklas…


Jag tar med mig en mängd med verktyg för att arbeta med skolutveckling i mitt arbetslag. Verktyg i form av olika samtalsmodeller och modeller för feedback. Feedback är något som jag verkligen fått upp ögonen på under utbildningen. Dess kraft för att kunna visa uppskattning och för att korrigera skeenden i min verksamhet.

Vi arbetar ofta i längre processer och har ett flertal uppdragsgivare med långvarig relation. Här hittar du några av våra uppdragsgivare.

 

 • APL
 • Bergs kommun
 • Bjuvs kommun
 • Båstad kommun
 • Entreprenörsregionen
 • Falkenbergs kommun
 • Gislaveds kommun
 • Gestaltakademin
 • Gnosjö kommun
 • Halmstad Energi & Miljö
 • Hammarplast
 • Höganäs kommun
 • Högskolan i Kristianstad
 • Höörs kommun
 • IKEA
 • Jönköpings kommun
 • Kristianstad kommun
 • Kävlinge kommun
 • Lunds kommun
 • Nyköpings kommun
 • Sjöbo kommun
 • Skolverket
 • Staffanstorps kommun
 • Svenljunga kommun
 • Uppvidinge kommun
 • Vaggeryds kommun
 • Värnamo kommun
 • Älmhults kommun
 • Örkelljunga kommun