Tjänster

Vi erbjuder professionella tjänster för utveckling och positiv förändring. Grunden är medveten närvaro, dialogbaserad kommunikation, personligt växande och att göra skillnad.

Vi vänder oss till organisationer och företag som står inför organisationsförändringar, som vill utveckla sitt team, behöver analysera kulturen på arbetsplatsen eller efterlyser coachning och handledning på arbetslags-, chefs- och ledningsnivå.

Våra tjänster vänder sig till såväl individer som grupper och anpassas efter behov. Med lång erfarenhet och dokumenterade resultat sätter vi upp mål tillsammans med våra kunder och når dit.

Här nedan hittar du ett urval av tjänster som vi erbjuder. Klicka på länken under texten för mer information.

Ledarskap - Förändringsledning

I en ombytlig värld behöver ledare och chefer utveckla förmågan att leda i förändring. Här ger vi stöd och verktyg för tydligt och lyhört ledarskap för trygga förändringsprocesser. 
Läs mer om Ledarskap - Förändringsledning   

Kulturanalys
Genom att synliggöra och sätta ord på kulturen i ett företag, en organisation eller en grupp frigörs potential till förändring. Vi använder det framgångsrika verktyget CTT för att lyfta fram och samtala kring kulturen på arbetsplatsen. Läs mer om Kulturanalys

Team - Arbetslagsutveckling

En organisations eller grupps framgång är beroende av varje individs förmåga att prestera och känna trygghet i sin roll. Öppen dialog och medarbetare som får utrymme att utvecklas är viktiga nycklar. Läs mer om Team - Arbetslagsutveckling

Organisationsutveckling

För en lärande kreativ organisation är förändring och förbättring vardag. Organisationen gynnas av att individer rustar sig för ett ständigt lärande. Det ställer bland annat krav på ledarskap, förändringskunskap, mod och uthållighet. Läs mer om Organisationsutveckling

Skolutveckling

En skola i förändring ställer nya krav på pedagoger och skolledning. Vi erbjuder bland annat stöd i utveckling av ett Kollegialt och professionellt lärande, Systematiskt kvalitetsarbete, Formativ undervisning, för att kombinera ständigt lärande och trygghet i mötet med eleven och dennes behov. Läs mer om Skolutveckling

Rekryteringsutbildning

En organisation behöver ständigt rusta sig för nya rekryteringar. I den egna verksamheten finns mycket kraft att hämta. Vi skräddarsyr rekryteringsprogram utifrån era behov. 
Ta kontakt med oss så berättar vi mer 

Coachning - Handledning

Vi erbjuder individuellt stöd och handledning till chef och medarbetare, enskilt och i grupp. 
Ta kontakt med oss så berättar vi mer

Inspirationsföreläsning - workshops

Vi föreläser och håller workshops inom samtliga tjänster och utbildningar vi har att erbjuda. Vi skräddarsyr efter era behov. Ta kontakt med oss så berättar vi mer

Samtalsmetoder

Lärande samtal - ladda ner lathund här
Kollegial handledning med reflekterande team - ladda ner lathund här
Föreställningskarta - 
Ladda ner kompendium här

Reflektionsdygn för chefer

Är du en duktig chef? Är du mer till för andra än för dig själv? Är du en chef som använder gammal kunskap för att du inte hinner skaffa dig någon ny? Är du villig att dela med dig och få påfyllning av andra? Då vill vi bjuda in till ett reflektionsdygn för chefer i Varberg! 
Läs mer om reflektionsdygnet här