Utbildningar

Vi har utbildat över 2 000 deltagare inom privata företag och offentliga organisationer. Våra utbildningar är framgångsrika då de är upplevelsebaserade, ger handfasta metoder och kopplar till aktuell forskning. 

Vi erbjuder både öppna utbildningar och skräddarsyr efter våra uppdragsgivares behov. Utifrån våra uppdragsgivares situation identifierar vi behovet av förändring och sätter ett konkret mål med utbildningen. I alla våra utbildningar arbetar vi med upplevelse, teori och praktiska övningar. 

Vårt mål är att utbildningen ska ge deltagarna stöd i den personliga utvecklingen samt ge avtryck i deras vardagsarbete.  

Här hittar du kortare introduktionstexter till våra olika utbildningar. Klicka på länken under den eller de utbildningar du är intresserad av för utförligare beskrivningar.

För anmälan till utbildningar, klicka här
 

Processledarutbildning - PLU 1.0
Utbildningen syftar till att stödja verksamheters långsiktiga utvecklingsarbeten.
Genom utbildningen stärks du i din roll som samtalsledare eller processledare. Du får verktyg och metoder för att leda dialogiska samtal. Du ges möjlighet att reflektera över vad som händer med dig själv och andra i förändring samt verktyg för att planera för en lyckad utveckling. Utbildningen ges på fem dagar förlagt över ett år.
Processledarutbildning, PLU 1.0 (pdf)

Fördjupad processledarutbildning - PLU 2.0
Utbildningen syftar till att ge dig ökad självkännedom och bli stärkt i ditt personliga ledarskap. Under utbildning får du möjlighet att reflektera över hur du leder dig själv i förändring, hur du påverkar och påverkas av din omgivning. Du får möjlighet att göra en personlig värderingsmätning och möjlighet att utforska dina personliga värderingar och feedback. Utbildningen ges på internat vid två tillfällen á två dagar/tillfälle.
Fördjupad processledarutbildning PLU 2.0 (pdf)

Kollegialt lärande
Utbildningen syftar till att ge dig praktiska verktyg och modeller för att planera, organisera och utveckla ett kollegialt lärande som ger avtryck. Utgångspunkten är senaste forskning om framgångsrik skolutveckling och vad som ger effekt på barns- och elevers lärande. Utbildningen vänder sig till dig som är skolledare, förstelärae, utvecklingspedagog eller i övrigt intresserad av att utveckla ett kollegialt lärande. Utbildningen ges på 6 dagar förlagt över ett år.
Utbildning i kollegialt lärande (pdf)

Grundläggande ledarutbildning förskola/skola
I en allt mer rörligare värld behöver ledarskapet i förskola och skola stärkas upp. Rektor och förskolechef behöver fördela ansvar för utvecklingen på fler personer. Vi pratar i allt högre grad om ett distribuerat ledarskap, ett ledarskap som bygger på att medarbetare med eller utan formellt ledningsuppdrag, tar ansvar för att leda arbetslag och utvecklingsprocesser på förskolan och skolan. Vår grundläggande ledarutbildning ges på 7 dagar och ger lärare och pedagoger förutsättningar för att organisera, leda och utveckla det pedagogiska arbetet.

Grundläggande ledarutbildning förskola/skola (pdf)

Värderingsstyrt ledarskap
En utbildning för dig som vill skapa en värderingsdriven organisation och som vill öka din förmåga att leda på ett värderingsstyrt sätt. Utbildningen i värderingsstyrt ledarksap syftar till att ge dig en ökad medvetenhet om dig själv, dina värderingar och ditt ledarskap.
Du får en god grund till att förstå hur du kan leda medarbetare och kollegor genom värderingar och hur du kan leda och driva ett arbete med att utveckla värderingar och kultur i en positiv riktning.
Värderingsstyrt ledarskap (pdf)

Ledarskapsutbildning
Det ställs stora krav för organisationer och företag att ha förmågan att möta komplexa sammanhang. Det betyder att ledarskapet behöver utveckla förmågor att "leda i förändring" snarare än att "leda förändring". Tillsammans med Humanresource erbjuder vi en ledarskapsutbildning som ger dig en gedigen grund, där du utvecklas både personligt och professionellt och där du får konkreta verktyg för att möta de krav och förväntningar som ställs på dig i din roll.
Ledarskapsutbildning (pdf) 

Entreprenöriellt förhållningssätt
Utbildningen i entreprenöriellt förhållningssätt syftar till att stödja verksamheter att utveckla ett entreprenöriellt förhållssätt som grund. Det handlar om ett förhållningssätt som innebär ett öppet, nyfiket, utforskande med en ökad självinsikt om hur jag påverkar och påverkas av min omgivning. Det leder fram till ett entreprenörskap där medarbetaransvaret ökar och möjliggör att gå från idé till handling. Utbildningen ges på uppdrag och kan skräddarsys efter verksamhetens behov. Den vänder sig såväl till chefer som medarbetare.
Utbildning i entreprenöriellt förhållningssätt (pdf)

Systematiskt kvalitetsarbete - SKA
Utbildningen ger dig som skolledare och utvecklare en grund för att utveckla ert systematiska kvalitetsarbete på hemmaplan. Inom samtliga skolformer ökar kravet på att systematiskt följa upp det pedagogiska arbetet och se vilken effekt det ger på barns- och elevers lärande. I den här utbildningen får du grundläggande kunskaper om ett vardagsnära systematiskt kvalitetsarbete kopplat till senaste teori och forskning. Du får kunskap om vikten av att ha ett strukturerat kvalitetsarbete och du får verktyg och modeller som är direkt användbara i vardagsarbetet. 
Utbildning i systematiskt kvalitetsarbete (pdf)

En serie av workshops - Jag och min omvärld
Är du mer för andra än för dig själv? Är du intresserad av att utveckla dig själv och utforska vad som händer i mötet med andra? Vill du få mer kunskap om dig själv och andra utifrån berörda teman? Då är det här något för dig! Vi möts under fem tillfällen i grupp, och utforskar, reflekterar och fördjupar oss utifrån givna teman. Varje tillfälle har ett specifikt tema kopplat till den övergripande rubriken, Jag och min omvärld.
För mer information ta kontakt